MBO-lesmateriaal

dat u ontzorgt en inspireert

Methodiek achter de mbo-methode

VAN BEROEPSONDERWIJS NAAR VAKMANSCHAP

Van beroepsonderwijs naar vakmanschap. Dat is waar het bij Uitgeverij Sarphati om draait. Voor ons zijn drie zaken van belang bij de begeleiding van leerlingen/studenten in het beroepsonderwijs naar vakmanschap: (vak)kennis, vaardigheden en praktijk.

Kennis is en blijft in het beroepsonderwijs de noodzakelijke basis, maar kennis alleen is niet voldoende. Het aanleren van een juiste houding en bij het beroep passende vaardigheden zijn eveneens onontbeerlijk. Deze kennis en vaardigheden moeten uiteindelijk rijpen in de praktijk, in het doen.

Kennis, vaardigheden en doen vormen samen een optimale voorbereiding op weg naar vakmanschap. Het aanbod van Uitgeverij Sarphati bestaat dan ook uit een totaalconcept, met daarin zowel aandacht voor (vak)kennis, de vaardigheden als doen.

Methodiek vakmanschap mbo

Meer informatie of presentatie?