Het succes lijkt Sarphati te hebben aangespoord tot nieuwe projecten die de welvaart en het welzijn van de Amsterdammers zouden bevorderen. De vonk in het kruitvat was zijn bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Londen in 1851. In het Crystal Palace zag hij hoe beschamend ver Nederland op technologisch gebied bij veel Europese landen achterliep. Bij zijn terugkeer was hij vastberaden om zijn vaderland “op te stoten in de vaart der volkeren”.

In de zomer van 1852 richtte hij de Vereniging voor Volksvlijt op. Dit negentiende-eeuwse Innovatieplatform wilde de Nederlandse industrie stimuleren door middel van publicaties, een bibliotheek, correspondentie met het buitenland en tentoonstellingen. Een jaar later nam Sarphati het initiatief tot de bouw van een tentoonstellingsgebouw aan de Amstel, op de plek van het huidige gebouw van de Nederlandsche Bank. Het zou nog tot 1864 duren voordat dit adembenemende Paleis voor Volksvlijt feestelijk kon worden geopend, maar het werd de kroon op zijn werk.