Samuel Sarphati is geboren op 31 januari 1813 in Amsterdam, als zoon Portugese ouders. Zijn vader is retailer in tabakwaren. Een kenmerkende omschrijving van het Nederland van 1800 is: “Nederland dommelde en Amsterdam was in diepe slaap” [bron]. De Kamer van Koophandel vermeldt die tijd vele sluitingen van fabrieken, trafieken en industrieën.

Dat de stad in de 19e eeuw achterbleef, kwam “doordat de zittende elite zich te lang bleef spiegelen aan de Gouden Eeuw in plaats van zich aan te passen aan de veranderde verhoudingen in Europa”. [bron]

Samuel Sarphati ging de strijd aan met de zittende elite. Hij zette vol in op de actualiteit en liet zich inspireren door bijvoorbeeld Londen. Innovatief, initiatiefrijk en relevant tilde hij de stad naar een hoger niveau, zónder waardigheid, respect en menselijkheid uit het oog te verliezen.

Inspiratie voor educatieve Uitgeverij Sarphati

De situatie educatieve Uitgeverij Sarphati is vanzelfsprekend niet te vergelijken met die van Samuel Sarphati. Nederland scoort nu hoog op welzijn, welvaart en innovatie.

Wél delen we in zijn visie. Teveel partijen en organisaties blijven zich nog te lang spiegelen aan traditionele retail, marketing en onderwijs. Als educatieve uitgeverij zetten we alles op alles om het mbo te voorzien van hoge kwaliteit lesmateriaal.