Samuel Sarphati zit niet stil. In 1846 richt hij de eerste Nederlandse handelsschool op. Dit is één van de initiatieven die de handel en de welvaart naar een hoger niveau tilden.

De “Inrichting voor Onderwijs in Koophandel en Nijverheid” werd na Sarphati’s overlijden omgevormd tot “handelsschool” en is vervolgens opgegaan in de Hogeschool voor Economische Studies (HES Raamplijn).