Samuel Sarphati studeert medicijnen in Leiden. Hij is 26 jaar als hij de studie afrondt en terugkeert naar zijn geboortestad. Zijn vader, retailer in tabakwaren, verdiende genoeg om van rond te komen. Wanneer hij echter trouwt met Abigaël Mendes de Leon – dochter van rijke ouders – houdt hij hier niet alleen een gelukkig huwelijk aan over, maar ook toegang tot de rijke elite.

Sarphati kwam al snel in conflicten, want hij ontpopte zich als een man voor wie zorg boven geld en regels ging. Een eigenschap die hij in al zijn latere activiteiten zou terugkomen.

Deze stijging op de sociale ladder weerhield Sarphati niet van het uitoefenen van zijn vak als ‘armenarts’. Voor het huwelijk droeg hij de zorg voor de zieken uit de zwakkere volksbuurten en ook tijdens zijn huwelijk zette Sarphati dit voort. Het ziekenhuis beschikte echter over weinig geld voor apparatuur. Hierdoor kwam Sarphati al snel in conflicten, want hij ontpopte zich als een man voor wie zorg boven geld en regels ging. Een eigenschap die hij in al zijn latere activiteiten zou terugkomen.

Inspiratie voor educatieve Uitgeverij Sarphati

De passie van Samuel Sarphati voor zijn core business is iets dat ons als uitgeverij dagelijks inspireert. Natuurlijk zijn er budgetten en beleid nodig om kwaliteit te bewaken. De kwaliteit van het lesmateriaal én doelgroep blijven echter richtinggevend.